نمونه کارها

نمونه کارهای طراحی سایت

آدرس سایت: exir.ca
زمینه کاری: دکوراسیون
موقعیت: کانادا

آدرس سایت: facthomes.ca
زمینه کاری: معماری
موقعیت: کانادا

آدرس سایت: factstudios.com
زمینه کاری: بازسازی ساختمان
موقعیت: کانادا

آدرس سایت: mamapari.com
زمینه کاری: مادر و کودک
موقعیت: ایران

آدرس سایت: yatay.org
زمینه کاری: فروشگاه اینترنتی مبلمان
موقعیت: ایران

آدرس سایت: rosenburg.co
زمینه کاری: تولید پروفیل آلومینیوم
موقعیت: ایران

نمونه نرم افزار

نرم افزار برنامه ریزی خط تولید پروفیل آلومینیوم

نرم افزار طراحی و محاسبات درب و پنجره و نمای کرتین وال