از قانون Hick استفاده کنید

قانون Hick اظهار می دارد که هرچه افراد انتخاب بیشتری داشته باشند مدت زمان بیشتری برای تصمیم گیری طول می کشد.

در واقع یک مطالعه در مورد این پدیده وجود دارد که در آن به افراد در یک سوپرمارکت انواع مربا داده می شود تا آنها را امتحان کنند. در پایان ، کسانی که گزینه های بیشتری داشتند ، بسیار کمتر از کسانی که تنوع کمتری برای انتخاب داشتند ، خرید می کردند.


قانون Hick در طراحی وب


شما میتوانید به سادگی با محدود کردن انتخابی که به کاربران می دهید ، نرخ تبدیل را تقویت کنید. در اینجا چند نمونه ذکر شده است:

تعداد موارد منو را کاهش دهید

تعداد فیلدهای فرم را به حداقل برسانید

روی یک موضوع تمرکز کنید

فقط دکمه های اجتماعی را برای شبکه هایی که در آنها فعال هستید نمایش دهید

در هر صفحه به یک هدف بچسبید

کاربران را به سمت انتخاب هایی که واقعاً می خواهید انتخاب کنند ، سوق دهید.

نوشته های مرتبط