حمل و نقل محصولات

حمل بسته‌ی شما

سفارش ها حداکثر دو روز پس از تایید پرداخت ارسال میشوند. شما هر نوع شیوه‌ی حمل را که انتخاب کنید اطلاعات مربوط به ارسال از قبیل شماره‌ی پیگیری مرسوله برای شما ارسال خواهد شد.

Delivery.jpg

هزینه های ارسال شامل هزینه های بسته بندی و پیک (تهران)، پست (سایر شهرها) می شوند. ما پیشنهاد می کنیم سفارشات خود را در یک گروه جمع آوری کنید و سپس اقدام به خرید نمایید. ما نمتوانیم دو سفارش مجزا را با هم در یک گروه جمع آوری کنیم و هزینه برای هرکدام جداگانه محاسبه خواهد شد. بسته ها با تایید خود شما ارسال می شوند.